Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận thêm nhiệm vụ mới

Theo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng BCĐ; Phó Trưởng BCĐ là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (thường trực) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 269/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng BCĐ; Phó Trưởng BCĐ gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

img1595-1708999917682324350970-1712118261.jpg
ủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ TNMT.

Quyết định cũng nêu rõ, BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của BCĐ, giúp Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của BCĐ; điều hòa, phối hợp, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ từ nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII đến khóa XV; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của BCĐ và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập Tổ giúp việc BCĐ. Thành viên Tổ giúp việc BCĐ là lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp, TNMT và VPCP.