Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng dự Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.