Hà Nội tuyên dương 69 “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

Ngày 29/6, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2023.

so-554-1688022064.jpeg
Các gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Đây cũng là dịp Thành đoàn tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ, các cấp bộ Đoàn đã tuyên truyền đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; gắn thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ với việc triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; hăng hái thi đua, lao động sản xuất, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong “học và làm theo Bác”.

Toàn đoàn chú trọng thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả của các tập thể, cá nhân gắn với nội dung phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn; các cơ quan, đơn vị lấy việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

so-555-1688022189.jpeg
Khen thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Theo Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh, việc thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận số 01 đã từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác, nâng cao tinh thần nhân văn, công tâm, trí tuệ và khách quan. Qua đó đã mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác, phát huy "màu áo xanh" của thanh niên trong tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

“Nhớ về Bác, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên luôn phấn đấu đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Nhớ Bác, học Bác để mỗi bạn trẻ nỗ lực hơn trong tự rèn luyện, không ngừng sáng tạo, phấn đấu vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Nhớ Bác, học Bác để những “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tiếp tục hoàn thiện mình, đồng thời, lan tỏa tinh thần, tấm gương “học và làm theo Bác” sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Từ đó, tuổi trẻ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25, Kết luận số 01 bằng những phần việc hiệu quả, riêng có của tổ chức Đoàn, kết thành vườn hoa muôn sắc dâng lên Bác kính yêu”, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh.

Tại chương trình giao lưu “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, các điển hình tiêu biểu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” đã chia sẻ những câu chuyện nhân văn, mô hình, phần việc sáng tạo và ý nghĩa cho cộng đồng, truyền cảm hứng, mang lý tưởng sống và lẽ lống của những người thanh niên Thủ đô thời đại mới.

so-556-1688022268.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến và Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao tặng Bằng khen cho thanh niên tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn đã trao tặng Bằng khen cho 69 cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" giai đoạn 2021-2023; trao tặng Bằng khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ và 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ.