Chủ tịch Quốc hội tiếp trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 13/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

bbb2879580d8698630c9-1678680700.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

a21c993b9e7677282e67-1678680724.jpg

hủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

6e38491f4e52a70cfe43-1678680756.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

e751c176c63b2f65762a-1678680824.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

4d7368546f198647df08-1678680848.jpg

 

7c3358145f59b607ef48-1678680869.jpg

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài dự buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

05d727f020bdc9e390ac-1678680869.jpg

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài dự buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)