Chủ tịch nước dự lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình LHQ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hành trang mang theo của các chiến sĩ là niềm tự hào dân tộc, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của “anh bộ đội cụ Hồ” trong thời đại mới.

Sáng ngày 29.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Abyei.

dsc00708-1688018447.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Abyei. Ảnh: Anh Tú

dsc00614-1688018479.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra sân bay tiễn chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Anh Tú

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trong giai đoạn phát triển mới với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết chính trị của Việt Nam là sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác và phát triển.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, sau gần 10 năm, kể từ khi Bộ Chính trị thông qua đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay, Việt Nam đã cử 533 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Các lực lượng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị, chức trách được giao.

dsc00650-1688018520.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt tay, động viên các chiến sĩ, sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Anh Tú

Để tiếp tục tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào quá trình gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các lực lượng, cá nhân được giao nhiệm vụ lần này làm tốt một số yêu cầu:

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải trên cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về đối ngoại, hội nhập quốc tế, với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng Việt Nam tại các địa bàn phái bộ, đáp ứng cao nhất yêu cầu của Liên Hợp Quốc; tích cực nghiên cứu, tham mưu chiến lược để từng bước tham gia sâu rộng hơn nữa, mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy, quản lý tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và các địa bàn phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh như lực lượng kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc, vận tải trực thăng…

Đồng thời, tạo nguồn lực lượng bền vững, nâng cao tỉ lệ nữ quân nhân tham gia lực lượng, đáp ứng chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2018-2028 của Liên Hợp Quốc; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị lực lượng, huấn luyện về mọi mặt, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kỹ năng sinh tồn...

Đợt này, 63 chiến sĩ mũ nồi xanh (53 nam, 10 nữ) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và 184 chiến sĩ của Đội Công binh số 2 sẽ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả sau lễ xuất quân.

Trong số này có 9 cán bộ, nhân viên từ Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 1 và Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 3 xung phong tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này.

Trước đó, đoàn của Bệnh viện Quân y 175 đi Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế đã có Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 1, Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 3.