Thực tiễn & Kinh nghiệm

Tuyển sinh ngành Sư phạm năm 2023 ra sao?

Năm 2023, tổng chỉ tiêu của ngành Sư phạm là hơn 36.361 sinh viên (cả đại học và cao đẳng). Kết quả, có 32.500 thí sinh nhập học, đạt 89,14%.