Tầm nhìn sứ mệnh

Học phí đại học sẽ được thực hiện theo hướng tính đúng, tính đủ

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiên cứu lộ trình thích hợp, sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp.