Sản phẩm hay

iPhone 16 Pro sẽ có khung titan bóng?

heo một số nguồn tin, iPhone 16 Pro sẽ được trang bị khung titan bóng.