Nhà khoa học

Phát triển thành công thiết bị lọc vi nhựa bằng âm thanh

Các nhà khoa học từ Trường Đại học Shinshu (Nhật Bản) đã sử dụng âm thanh để lọc hạt vi nhựa khỏi nước và nước thải.