Nghiên cứu quốc tế

Hàn Quốc đạt đột phá mới với thí nghiệm tổng hợp hạt nhân

Hàn Quốc vừa lập kỷ lục thế giới mới về khoảng thời gian duy trì nhiệt độ 100 triệu độ C - gấp 7 lần lõi Mặt trời - trong một thí nghiệm tổng hợp hạt nhân, điều mà các nhà khoa học cho là bước tiến quan trọng cho tương lai của công nghệ năng lượng.