Tấn công ransomware nguy hiểm như thế nào?

Tấn công ransomware là gì? Vì sao nó là mối đe dọa nguy hiểm với các doanh nghiệp? Nhân Ngày quốc tế Sao lưu (World Backup Day) 5.3, bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về ransomware để từ đó giúp nâng cao cảnh giác của xã hội đối với tội phạm không gian mạng.