Lĩnh vực nghiên cứu

Sứ mạng - Tầm nhìn

VỊ TRÍ PHÁP LÝ Viện Khoa học, Công nghệ và Giáo dục Việt Nam (viết tắt Viste) là tổ chức khoa học, công nghệ và giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, hoạt động...