Kinh tế vùng

6 huyện của Hà Nội không còn hộ nghèo

Trong quý I/2024, công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tiếp tục được Hà Nội quan tâm, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo tại nhiều địa phương liên tục giảm.