Phê duyệt quy hoạch nâng công suất sân bay Liên Khương

Trong giai đoạn 2021 - 2030, sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế, sân bay cấp 4E, có công suất 5 triệu hành khách/năm và 20.000 tấn hàng hóa/năm.