Hitech

Châu Âu bắt đầu “sờ đến” khoản đầu tư 13 tỷ USD của Microsoft vào OpenAI

Ủy ban Châu Âu vừa công bố sẽ kiểm tra xem khoản đầu tư của Microsoft vào OpenAI có tuân theo luật sáp nhập của khối hay không...