Việt Nam có 6 tỷ phú USD trong danh sách thế giới năm 2024

Năm nay, Việt Nam vẫn có 6 tỷ phú trong danh sách thế giới, nhưng ông Nguyễn Đăng Quang và Trần Bá Dương bị giảm tài sản, trong khi số khác tăng. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2024, trong đó Việt Nam vẫn có 6 đại diện, tương tự năm ngoái.