Đời sống

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Gắn với chuyển đổi số

Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra từ 15/4 đến hết 1/5 trên phạm vi cả nước với các thông điệp 'Sách hay cần bạn đọc'; 'Sách quý tặng bạn'; 'Tặng sách hay - Mua sách thật'; 'Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe'. Đặc biệt, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay gắn liền với chuyển đổi số, với mục tiêu đưa sách đến với nhiều người đọc hơn.