Đầu tư

Lãi suất cho vay bình quân còn 8,9%/năm, tín dụng mới tăng 3,36%

Đến 15/6/2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,32 triệu tỷ đồng, tăng 3,36% so với cuối năm 2022, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước.