Xưởng dịch vụ: 'cần câu cơm' của các đại lý ô tô

Lợi nhuận nhiều nhất của các đại lý ô tô không phải đến từ phòng kinh doanh, mà chính là các dịch vụ như bảo dưỡng, sửa chữa, chăm sóc và làm đẹp xe.