Cần biết

Tăng 70.000 học sinh trong năm tới, Hà Nội giải quyết bài toán quá tải thế nào?

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học tới 2024 - 2025 dự kiến toàn thành phố tăng khoảng 70.00 học sinh đầu cấp vào lớp 1, 6, 10.