Bulgaria ban hành hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo trong trường học

Bộ Giáo dục và Khoa học Bulgaria ngày 19/2 đã ban hành hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường học.

Trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thay thế trách nhiệm của học sinh, giáo viên hay ban giám hiệu trong việc đưa ra các quyết định. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Bulgaria, các hướng dẫn này dành cho giáo viên, ban giám hiệu, phụ huynh và học sinh để hỗ trợ việc sử dụng AI đúng cách và không vi phạm đạo đức.

Tài liệu hướng dẫn bao gồm 41 trang, đưa ra định nghĩa về AI và cách thức hoạt động của nó, đồng thời đề cập đến các công cụ AI như chatbot. Tài liệu cho biết, việc sử dụng AI sẽ giúp cải thiện chất lượng giáo dục và tuân thủ các quy định giáo dục quốc gia.

Các hướng dẫn cũng kêu gọi tích hợp cân bằng các công cụ AI vào quá trình học tập, vì những công cụ này mang lại cả những cơ hội mới và những rủi ro tiềm ẩn.

Tài liệu nêu rõ: “Việc sử dụng AI trong giáo dục phải được theo dõi và đánh giá liên tục về tác động của nó, có tính đến tốc độ phát triển của công nghệ và đặc biệt là các hệ thống và công cụ AI”.

Đồng thời tài liệu cũng khẳng định rằng, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thay thế trách nhiệm của học sinh, giáo viên hay ban giám hiệu trong việc đưa ra các quyết định.

Tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Khoa học Bulgaria được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Bulgaria đã công bố chiến lược AI quốc gia vào tháng 12/2020. Chiến lược này dựa trên khuôn khổ do các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria (BAS) thiết lập và được hoàn thiện bởi các chuyên gia của Bộ Giao thông vận tải, Công nghệ thông tin và Truyền thông nước này.

Chiến lược AI của Bulgaria đưa ra các sáng kiến chính sách nhằm phát triển AI ở Bulgaria trong giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu của chiến lược này bao gồm: nuôi dưỡng nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc về AI; phát triển năng lực nghiên cứu để đạt được thành tựu khoa học xuất sắc; hỗ trợ đổi mới để thúc đẩy triển khai AI trong thực tế; xây dựng cơ sở hạ tầng đáng tin cậy để phát triển AI; đảm bảo các điều kiện bền vững để tài trợ cho phát triển AI; nâng cao nhận thức và xây dựng niềm tin trong xã hội; tạo khung pháp lý cho việc phát triển và sử dụng AI đáng tin cậy theo các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế./.